Topsport Medisch Samenwerkingsverband (TMS)

De belangrijkste pijlers voor deze opzet:

  •     Gekwalificeerd medisch personeel;
  •     Kennisdeling op medisch vlak;
  •     Marktconforme tarieven;
  •     Goede begeleiding voor alle Categorie 1 Topsport programma’s.

Kwaliteitsverbetering van topsportmedische begeleiding is een gezamenlijk doel van NOC*NSF, ministerie van VWS, Vereniging Sportgeneeskunde en de Federatie Sportmedische Instellingen.

Bonden en sportclubs zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met de aangescherpte voorwaarden voor financiering van topsport medische begeleiding zoals het werken met SCAS gecertificeerde sportmedische instellingen die functioneren in een Topsport Medisch Samenwerkingsverband (TMS). Een TMS is dus een uitgebreide sportmedische instelling met een sportarts, sportfysiotherapeuten en sportmasseurs. Daarnaast heeft een TMS met andere specialismen afspraken gemaakt over het leveren van snelle, goede zorg, zoals snelle doorverwijzing naar een radioloog, orthopeed of een voedingsdeskundige. Een TMS levert een bond of sportclub complete zorg van de beste specialisten!

Deel deze pagina met anderen...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn